ความเห็น 3082701

การรายงาน ทส.2 ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535) ก่อนประกาศใช้

Pollution
IP: xxx.88.247.225
เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณรัตรวี

ถ้าส่งไม่ทันวันที่ 15 ระบบจะปิดไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ให้ไปส่งเป็นเอกสาร กับอปท.ที่อยู่ในเขตที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษครับ