ความเห็น 3081117

(บันทึก)..สองแง่ สองมุม...ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้..

เขียนเมื่อ 

Hi Khun Sr,...ขณะ ที่..เรา..กำลัง มีชีวิต อยู่..เรามักจะลืม..คำนี้...(๕๕๕)  sterben ... ää