ความเห็น 3081092

(บันทึก)..สองแง่ สองมุม...ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้..

เขียนเมื่อ 

ใดใดในโลกนี้ล้วนมีสองด้าน....จ้ะ

คิดถึงยายธีจ้ะ