ความเห็น 30805

พายุ..."ฝน"

Handy
IP: xxx.144.143.5
เขียนเมื่อ 

      ในที่สุดก็มาถึงข้อสรุปที่ว่า ..

   ในโลกนี้แท้จริงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น  ทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิด  เกิดแล้วไม่มีเลยที่จะอยู่ยั้งยืนยง  มีแต่เป็นไปตามวงจรธรรมดาคือ เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป "เช่นนั้นเอง" ไม่มีข้อยกเว้นทั้งสิ่งที่เป็น รูปธรรม และ นามธรรม การถอนตนเสียได้จาก ความคิดปรุงแต่ง และจาก ความพอใจ-ไม่พอใจ ในโลก จึงเป็นเป้าหมายที่ควรตั้งเอาไว้สำหรับชีวิต  แม้จะไปถึงได้ยาก  แต่การคืบใกล้ภาวะดังกล่าวได้เรื่อยๆ ทีละน้อยก็นับว่ามีคุณค่า น่าลองทำกันนะครับ