ความเห็น 3080415

สิทธิในความเป็นส่วนตัว

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณ JJ

ประเด็นที่คุณ JJ สอบถามมานั้น กรณีเราถูกทำร้ายตบดีนั้น

ต้องแยกพิจารณาก่อนนะคะว่าเราเป็นผู้ถูกทำร้ายแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ หากมีการทำร้ายร่างกายระหว่างคู่กรณีกับคุณด้วยจะเป็นความผิดในส่วนของการทะเลาะวิวาท แต่หากเป็นฝ่ายคุณเพียงเดียวที่ถูกทำร้าย คู่กรณีก็มีความผิดในส่วนของการทำร้ายร่างกายคะ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 หรือมาตรา 391โดยจะผิดตามมาตราใดให้ดูจะต้องมาดูบาดแผลที่ได้รับนั้นอันตรายถึงขั้นนั้นไหม ต้องดูจากข้อเท็จจริงประกอบนะคะ โดยทางคุณ JJ ต้องดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และไปตรวจร่างกายกับแพทย์และขอใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย