ความเห็น 3079204

เพลงเพิ่มทุกข์

เขียนเมื่อ 

..เมื่อ..ความสุข+ความทุกข์ = (ความว่างเปล่า) คือ..๐...