ความเห็น 3079065

2017.07.24 ไม้เท้าวิเศษ

เขียนเมื่อ 

ชอบเรื่องเล่านี้..เจ้าค่ะ..นิทาน เรื่องนี้..จะสอน  อะไร..สมัยก่อน..ตอนจบมักจะมี..ลงท้ายว่า..

"นิทาน..เรื่องนี้..สอนให้รู้ว่า..."