ความเห็น 3078783

(176) สืบสานความดีงาม

อังคณา
IP: xxx.68.105.65
เขียนเมื่อ 

อยู่ในวัฎฎสงสาร บางครั้งขาดสติเพราะควบคุมใจยาก มีเหตุปัจจัยมากระทบ ยั่วยุ เรายังอยู่ในฐานะปุถุชน สามัญชน บางวันละได้ บางวันถูกกระทบมากๆ สติขาดเลย  น้องๆที่ทำงานกลัวใจ แต่การกระทำ และคำพูด ล้วนถูกต้อง โดยนิสัยเห็นคนอื่นไม่ได้รับความเป็นธรรมจะ ขึ้นเลย ออกหน้าถามเลย แต่ทำแล้วสบายใจ ได้ช่วยเหลือคน