ความเห็น 3078709

สารพัด...สารพัน...ปัญหาในโรงเรียน...ไม่ยาก...หากคิดจะแก้ไข...! ( ๑ )

เขียนเมื่อ 

จิตว่าง..คือ..จิต ที่ควรแก่งาน..ปัญหาหมดไป..ด้วย..ความราบรื่น....จ้าาาา