ความเห็น 3078704

การรายงาน ทส.2 ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535) ก่อนประกาศใช้

ชัชฎาพร
IP: xxx.68.241.113
เขียนเมื่อ 

ถ้าเราส่งแบบฟอร์มน้ำเสียไปทุกเดือนแต่ส่งบันทึกทางอิเล็คทรอนิคไม่ทันจะเป็นไรไหมค่ะ