ความเห็น 3078660

ชีวิตที่พอเพียง : 2960a. ความหมายของไม้ยืนต้น : (๘) แก่อย่างสง่า

เขียนเมื่อ 

ต้นไม้ที่แก่หง่อม เดินทางสู่ความตายจะค่อยๆ ทิ้งยอด ทิ้งกิ่ง    

คนใกล้ตาย ก็คล้ายต้นไม้ ผอม แขนขาลีบ พอตอนวาระสุดท้าย ทิ้งแขนและขาค่ะ

จากประสบการณ์ที่เห็นนะคะ