ความเห็น 3078574

2 เหรียญสะท้านแผ่นดิน : ปัญหาเรื้อรังด่านชายแดนของประเทศไทย

เขียนเมื่อ 

In the future. I hope our country will reform in the public service sector.

Thank you so much brother.