ความเห็น 3078137

ภาสกร เตือประโคน ...เขียนประวัติตัวเอง เพื่อทบทวนตัวตน

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านประวัติของอาจารย์ครับ

-ชอบภาพนี้ครับ..