ความเห็น 3077908

๒๓๗. วิชาชีวิต..เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่า..

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับท่าน ผอ.

-ได้เห็นน้องๆ ทำกิจกรรมการเกษตรแล้วประทับใจมากๆ ครับ

-หนุนเสริมเด็กๆ ด้วยการเกษตร

-ผมมักเรียกกิจกรรมแบบนี้ว่า"เกษตรกรรมบำบัด"ครับ

-ขอบคุณครับ