ความเห็น 3077809

A train to Busan : ว่าด้วยเรื่องครอบครัว สุดท้ายเป็นการกดสิทธิของสตรี (จบ)

เขียนเมื่อ 

บทละคร บทบาทของตัวละคร

ก็นำไปจากชีวิตจริงที่ต่อเติมเสริมแต่ง

ให้เด่นชัด และชัดเจนขึ้นน่ะแหละจ้ะ

ดังนั้น ผู้ชมจึงได้เห็นภาพชีวิตจริง

ของชีวิตในละคร (ภาพยนตร์) ได้อย่าง

ชัดเจนจ้ะ ..... จบ