ความเห็น 3076348

(บันทึก)[email protected]อยู่กับ..ฝรั่ง..มานานแสนนาน..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ถนนในเบอร์ลิน..ร่มรื่นดีไหมเอ่ย.....ต้นไม้เหล่านี้เกิด หลัง สงคราม..โลกครั้งที่แล้ว เบอรลิน ราบเป็นหน้ากลอง....จึงมีต้นไม้ ป่าปลูกใหม่..ให้เห็นกัน...