ความเห็น 3076327

๕๔๗. เรียนรู้...๗ สิ่งในชีวิต...

เขียนเมื่อ 

วันเวลาผ่านผันมิหันย้อน

คนเกิดก่อนเกิดหลังมิหวังได้

คนเกิดหลังอาจหมดลมหายใจ

จากคนเกิดก่อนใคร....คือความจริง

เกิดมาแล้วก็นับว่ามีโชค

เมื่อลืมตาดุโลกได้ทุกสิ่ง

มีทางเดิน...เดินหน้าอย่างประวิง

ถึงคราวิ่งต้องวิ่งอย่ารอรี

จะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อย่าได้คิด

ขอเพียงให้เป็นมิตรประเสริฐศรี

เป็นมิตรแท้จริงใจเอื้อไมตรี

นั่นคือเพื่อนที่ดี....ที่แทัจริง

........................................