ความเห็น 3076181

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนของผมขอเป็นเพราะจะมีงบประมาณสนับสนุน..ขาดแคลนอะไรก็จะหาให้ตามนโยบาย..แต่สุดท้าย ไอซียู ขาดแคลนครู คณิต วิทย์ อังกฤษ ตัดออกครับ..ด้านอาคาร จะได้..ไม่รู้เพราะอะไร