ความเห็น 3075497

จัดทำแผนจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบโดนใจ

สุชญาภัค
IP: xxx.68.105.29
เขียนเมื่อ 

1.ขอแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยระดับอนุบาล 1,2,3 ทั้ง 40 สัปดาห์

2.แบบประเมินต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมประเมินของสมศ.

3.รายผลการประเมินตนเอง ฉบับสมบูรณ์

4.การประกันคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา

ขอพระคุณอย่างสูงที่ส่งข้อมูลให้นะคะ

[email protected]