ความเห็น 3075490

๓ ส โมเดล : ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมอย่างสนุก สุข และสร้างสรรค์

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วมีความเห็นดังนี้ครับ

๑) เป็นการสังเคราะห์จากการตกผลึก ไม่ใช่นึกเองแน่นอน เห็นการปฏิบัติชัดผ่านชื่อกิจรรมและการนำเสนอ ผลลัพธ์อันสมเหตุ

๒) เป็นการสังเคราะห์ที่ลุ่มลึก แม้ความหมายซับซ้อน แต่สามารถสอนหรือนำเสนอได้ ง่ายดาย ผ่าน "๓ส." "๙ส." หรือ "สสส." (สาม สอ ยกกำลัง สาม) หรือ "สามยกกำลังสองสอ" ... สรุปคือ สวยงาม

๓) ภาพสวยมาก ... ขอนำไปเผยแพร่ แชร์ ต่อ นะครับ