ความเห็น 3075204

ครอบครัวตึ๋งหนืด <๖๗> เสียท่าวิธีคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.49 บาทต่อเดือนหรือร้อยละ 5.88 บาทต่อปีในระบบธนาคาร

เขียนเมื่อ 

คำถามท้ายบันทึก

  1. ถ้าบริษัท Finance คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อรถยนต์ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.95 (Flat rate) ผ่อน 4 ปี 48 งวด จะเสียดอกเบี้ยทั้งจำนวนเท่ากับเท่าไร
  2. จากข้อ 1 ถ้าเปลี่ยนวิธีคิดดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) จะเทียบได้กับอัตราดอกเบี่้ยร้อยละเท่าใด