ความเห็น 3074225

สัมผัสที่ 6 และโทรจิต

เบิร่ด
IP: xxx.68.106.44
เขียนเมื่อ 

ผมเคยรับได้ตัวจะเหมือยมือถือสั่นคุยกับเขาแล้วเหนื่อยมาก