ความเห็น 307375

จตุ-calm (บทความของคุณวินทร์ เลียววาริณ)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์บัญชา 

  คุณวินทร์สรุปหลักอย่างมีวิจารณญาณ 4 ข้อไว้ดีจัง     ......ขอบพระคุณค่ะอาจารย์  : )