ความเห็น 3073519

เยียวยา

เขียนเมื่อ 

ธรรมชาติพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะ..เยียวยาใจเราด้วย...ภาพถ่ายธรรมชาติสวยงามทุกภาพค่ะ ..กึดเติงหาเน้อเจ้า..