ความเห็น 3073386

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ดารณี อินสว่าง
IP: xxx.158.165.92
เขียนเมื่อ 

วันที่ 17มีนาคม 2560 วิเคราะห์การคึกษาด้านการบริหารธุรกิจ วิธีที่จะสร้างนวัตกรรมให้องค์กรต้องมีการบริหารจัดการที่ดี่โดยใช้วิธีใหม่ๆในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรต้องคิดออกแบบใหม่หรือนำของเก่ามาเปลี่ยนโฉมใหม่