ความเห็น 3073385

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ดารณี อินสว่าง
IP: xxx.158.165.92
เขียนเมื่อ 

วันที่ 16มีนาคม2560 การบริหารทุนมนุษย์เชิงกุลยุทธ์ จะต้องมีการวางแผนวิเคราะห์สถานกาณ์ต่างๆตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการสร้างแบรด์องค์กรจะต้องเริ่มจากภายในองค์กร พนักงานทุกคนจะต้องรู้เข้าใจแบรนด์ของตัวเองและทิศทางที่กำลังจะไป องค์กรจะเติบโตได้ต้องพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ต้องพัฒนาความคิดก่อนความรู้สามารถเรียนรู้จากที่ใหนก็ได้