ความเห็น 3073297

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

วิทยา แก้วมงคล
IP: xxx.19.219.153
เขียนเมื่อ 

วันที่ 15 มีนาคม 2560

สรุปประเด็นความท้าทายที่น่าสนใจ และเปลี่ยนมุมมองขององค์กร

บทบาทของรัฐวิสาหกิจอย่างการเคหะฯ ได้ถูกท้าทาย เนื่องจาก จากเดิมภาคเอกชนที่เคยเล่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาดระดับกลางถึงระดับบน แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีหลายภาคเอกชนที่ได้ลงมาเล่นในตลาดระดับกลางถึงระดับล่าง ภาคเอกชนอย่างอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าการเคหะฯ เนื่องจากภาคเอกชนมีความเป็นอิสระมากกว่ารัฐวิสาหกิจ ในที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเมื่อมีการแข่งขันจะทำอย่างไร

สิ่งที่พบคือแผนพัฒนา 10 ปีไม่ได้ดูที่คู่แข่งโดยตรง เพราะว่า Focus อยู่ที่จะแข่งที่ตลาดระดับกลางหรือระดับล่าง

อีกตัวอย่างคือ การบินไทย เมื่อมีเอกชนที่เข้มแข็งกว่ามาแข่ง การบินไทยก็สู้ไม่ได้

เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษก็กำลังกลุ้มใจด้านนิคมฯ อยู่ ภารกิจการเคหะฯ ยังมุ่งไปที่ระดับกลางถึงระดับล่างเกือบหนึ่งในสาม

สิ่งที่ถามคือ การเคหะฯ มี Land Bank หรือไม่ เพราะว่าคนอยากไปอยู่คอนโดฯ ชานเมืองมากขึ้น หมายถึงความต้องการที่อยู่อาศัยต้องเป็นชานเมืองแน่

การเคหะฯ มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมผู้บริโภคหรือไม่ทิศทางใช่หรือไม่ อาทิ ทิศทางของคนไม่ใช้โน้ตบุ๊กส์หรือ PC อีกหน่อยจะใช้ Tablet ธุรกิจไม่สามารถยึดโยง PC เหมือนเดิม จึงต้องทำเป็น Tablet เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งคือ Location ถ้า Location ไม่ได้ก็เป็นไปได้ยาก ทางออกอีกทางคือการมี Land Bank ในแนวชานเมือง และแนวรถไฟ อย่างมีนัยยะจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วถ้าเป็นไปไม่ได้จะเพิ่มสัดส่วนอย่างไร รัฐวิสาหกิจจึงเป็นเสมือน Social Enterprise แบบหนึ่งคือการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะสังคมรากแก้ว

สิ่งนี้เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะทำให้องค์กรอยู่หรือไป ถ้าไม่ทำตอนนี้ สิ่งนี้อาจสายไป เพราะรถไฟฟ้ากำลังเสร็จในอีก 5 ปี ซึ่งถ้าไม่ทำตอนนี้ราคาที่ดินจะขึ้น และไม่อาจทำอะไรได้

ความคิดเห็นศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ต่อการเคหะแห่งชาติ

สิ่งที่อยากทำต่อไปคือการปรับภาพลักษณ์ของการเคหะฯ ว่ามีมาตรฐานได้รับการยอมรับ มีจุดแข็งเรื่องการบริการหลังการขาย มีการดูเรื่องคุณภาพชีวิตด้วย แต่คิดว่าน่าจะมีความสามารถในการพัฒนาได้มากกว่านี้

สิ่งที่ควรทำคือเราต้องเปลี่ยนวิธีคิด แผน 10 ปี มีอะไรที่เป็นระยะยาว มีข้อดีคือมีทิศทางชัดเจน และควรมีแผนภาพใหญ่ 20 ปีในการดูภาพรวมของทั้งประเทศ มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องมหาดไทย การศึกษา สาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และส่วนต่าง ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเคหะฯทั้งหมด ควรเน้นเรื่องยุทธศาสตร์การบูรณาการ มีการดูแลเพื่อลดความซ้ำซ้อน แต่ปัญหาคือยังมีหน่วยงานหลักอยู่ และยังไม่มีการแชร์เรื่องงบประมาณที่ซ้ำซ้อน

ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ร่วมแสดงความคิดเห็น ด้านการขาย ตลอดจนการโละสต็อกบ้านเคหะฯ

1.จะลดสต็อกบ้านได้อย่างไร 1.ขาย 2. ได้เม็ดเงินกลับมา คือส่วนหนึ่งคือขายทิ้ง และถ้าเปลี่ยนเป็นค่าเช่าจะได้เงินกลับมา ดังนั้นอย่าเพิ่งไปปิด Choice อื่นด้วย อาจมี 3 สถานะ คือไม่เกิดประโยชน์ ฝ่ายขาย และเกิดประโยชน์จากการเช่า ดังนั้นไม่ต้องจำกัดที่ขายอย่างเดียว

2. อยากให้เพิ่มช่องทางการขายคือ เช่น ค่าคอมมิสชั่นในการบอกต่อ ที่ให้คนมาได้ ทุกอย่างทำได้หมด อย่างหนึ่งคือมี Agent ที่มีฟรีแลนซ์ต่าง ๆ ต้องสร้าง Network ให้ได้ ในพื้นทีที่รายล้อมการเคหะฯ ในแต่ละกลุ่มพื้นที่จะเป็นใคร เราสามารถเพิ่มได้มากกว่านี้ หรือคนที่เปิดบริษัท ERA หรือ Twenty one century จะมีกลไกอันดับหนึ่ง ส่วนอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทาง Digital ต้องทำ E-Market Place ของเราเอง ช่องทางที่สะดวกที่สุดคือต้องนำทุกอย่างไปอยู่ที่โลกสมัยใหม่ มีตัวอย่างให้ดูได้ระดับหนึ่งเป็น E-market Place และ ออนไลน์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เคยซื้อและแนะนำต่อ 2.เป็น Change Agent อยู่แล้ว

มีช่องการประมูลที่น่าสนใจ การขายแบบเดิมที่เป็นบ้านเปลือยแล้วมาตกแต่งก็น่าสนใจ ใช้ความสามารถในการตกแต่งพร้อม Build in บางอย่างก็น่าสนใจ แต่ถ้าเป็นแบบบ้านเปลือยอาจมองไม่ออก

กองทุนก็น่าสนใจ การทำ Pre Approve กองทุนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่น่าคิด การมี Pre Approval ค่อนข้างเร็ว เรื่องกองทุน Housing Fund ธนาคารฯมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มากคือการ Pree Screen หรือดู Credit Line น่าจะเป็นประโยชน์

วันที่ 16 มีนาคม 2560

แนวคิดที่น่าสนใจจากอาจารย์ผู้บรรยาย

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

การสร้าง Brand ต้องเริ่มจากภายในองค์กร

End Consumer หรือผู้บริโภคที่จะมาซื้อของไปใช้มักเป็นคนกลุ่มแรกที่นักการตลาดคิดถึงเป็นกลุ่มแรกเมื่อคิดว่าถึงเวลา ต้องสร้างแบรนด์เสียที ทั้ง ๆ การเริ่มต้นสร้างแบรนด์กับ End Consumer ด้วยการคิดถึงแต่เรื่องการทุ่มเงินเพื่อโฆษณาหรือทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

“จริง ๆ แล้ว Brand ที่ประสบความสําเร็จจะต้องเริ่มต้นสร้างมาจากภายในองค์กร (Internal Culture) นั่นคือ

พนักงานทุกคน ถือว่าเป็น Brand Ambassador

พนักงานจะต้องมีความเขารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ของตัวเองและทิศทางที่กําลัง

เดินไปอย่างถ่องแท้เสียก่อน Brand ถึงจะเกิด”

สิ่งที่ดีคือ ผู้บริหารเป็น Brand Ambassador จะได้กลุ่มเป้าหมาย ที่ถูกต้อง

1. ต้อง Check list เพื่อสร้าง Impression แรก (มีนามบัตร)

2. คนที่ Orientation จะอาวุโสหน่อย และพาไปแนะนำคน แล้วเด็กจะมั่นใจมีคนดูแล

3. มีพี่เลี้ยงดูแล

4. หัวหน้าต้องดูแลทีม ให้มีการ Welcome มีไมตรีจิตในการต้อนรับ

เราต้องมีโปรแกรมพิเศษ ในการสะสมว่าได้เท่าไหร่

ทำไมพนักงานต้องเป็น Brand Ambassador

  • พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง Brand
  • ดังนั้น พนักงานทุกคนก็คือ Brand Ambassador

2.ลูกค้าพบพนักงานเมื่อใด ก็เหมือนกับพบ Brand บริษัทเมื่อนั้น

3.พนักงานแสดงออกต่อลูกค้าอย่างไรก็เหมือนกับ Brand บริษัทที่แสดงออกต่อลูกค้าเช่นนั้น

4.ลูกค้าประทับใจพนักงานเช่นไร ก็ประทับใจ Brand เช่นนั้น

ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค

โมเดลประเทศไทย 4.0

ทำอย่างไรให้ธุรกิจนอกจาก Innovation สร้าง Value ด้วย

- จาก Internet of Things ไปสู่ Internet of Value

- การเคหะ กำลังขาย Solution บางอย่าง คือคุณภาพชีวิต อย่างที่เขาใหญ่ขายสมดุลของชีวิต

- สิ่งที่ควรทำคือการขาย Solution ให้กับลูกค้า ต้องคิดมากกว่าของ Product หรือ Service ในการบริการ

ปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์กร 4.0

  • การเปลี่ยนแปลงเร็วและไว
  • คนที่มีศักยภาพคือมีความแตกต่าง แล้วดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 17 มีนาคม 2560

การเสนอบทเรียนจากหนังสือที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรที่สำคัญ นำไปสู่กระบวนงานที่มีศักยภาพ ดังที่กลุ่ม 1 เสนอ

กลุ่มที่ 1 The Five Messages Leaders Must Manage(John Hamm)

สิ่งสำคัญ 5 เรื่อง ที่เป็นปัจจัยให้ผู้นำองค์กร

องค์กรจะประกอบไปด้วย 3 เสาหลักองค์กร

1. คน

2. งาน

3. การสื่อสาร

องค์ประกอบของการสื่อสาร

ผู้ส่งสาร (ใคร) สาร (กล่าวอะไร) สื่อ(ช่องทางใด) ผู้รับสาร (ถึงใคร) ข้อมูลป้อนกลับ (ผล Feeback) เป็นอย่างไร

1. โครงสร้างและสายการบังคับบัญชา

ของการเคหะฯ เป็นรูปทรงปิรามิดจากระดับสูงมาล่าง

สะท้อนให้เห็นผู้มีอำนาจ มีกระทบผู้ปฏิบัติงานบางคนที่ต้องเปลี่ยน Size งาน ต้องมีการแถลงที่ชัดเจน ให้ทุกคนทราบ เน้นเรื่องการอธิบายในการปรับโครงสร้างให้ใช้ผลประโยชน์

2. การเงิน

มีการตั้งเป้าหมายไว้ และกำหนดวิธีการเพื่อให้พนักงานดำเนินการตามนั้น

เป็นลักษณะ Post Finance และจัดประโยชน์ให้ชุมชน มีการสื่อความหมาย วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ

3. ความรู้สึก

ของผู้นำที่มีต่อตนเอง ผู้นำต้องเป็น Role Model มีบทบาทในการกระตุ้น แสดงความชัดเจน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิด 3 V

4. เวลา

ผู้นำต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญงาน วางแผน ตั้งเป้าหมายและลงมือทำ

5. วัฒนธรรมองค์กร

เสริมสร้างให้พนักงานมีการปฏิบัติงานที่ดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

เราต้องนำไป Apply กับวัฒนธรรมองค์กรของการเคหะฯ แต่ละท่านต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่ เราใช้ Chira Way หรือ World Coffee Shop ต้องวิจารณ์แบบนี้ว่าเหมาะสมกับการเคหะฯ หรือไม่

เคยไปสัมภาษณ์ที่ IRPC มีตัวละครอยู่ 3 ตัวคือ CEO ถ้าเป็น CEO ใหญ่ต้องนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ยกตัวอย่างถ้าเป็น CEO จะพูด 4 อย่างคือ Where are we? Where do we want to go? How to do it? How to do it successfully?

อาจารย์พิชญ์ภูรี จันทรกมล

สิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์ถือเป็นบทเรียนที่ดีโดยส่วนตัวยังไม่ได้พูดถึงเนื้อหาของหนังสือ ในการดึงมาคือดึงมาเปรียบเทียบ โดยยังไม่ได้คิดไปไกลมาก

เรื่องที่นำเสนอ 5 เรื่องขาดเรื่องที่สำคัญมากคือเรื่องของ Trend และสภาพแวดล้อมที่มากระทบการเคหะฯ เช่น คน รัฐ ลูกค้าต้องการอะไร

เรื่องเอกชนที่ต้องแตะมือกัน มีการเป็นหนังสือยุคเก่า

เรื่องการจัดการเวลา ในปัจจุบันต้องทำเวลาไหนก็ได้

ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์

1.เรื่องโครงสร้างหรือ Hierarchy นี้ CEO ต้องพูดให้ชัดและสร้างให้เข้าใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ในทางปฏิบัติต้องเคลียร์และชัดเจน ถ้าปล่อยให้พนักงานรู้สึกจะทำงานแบบ Work in fear

2. Financial Result สะท้อนไปถึง Performance

3. งานของ CEO คืออะไร หน้าที่คือฟังว่ามีความเห็นอะไรบ้าง แล้วเสนอขึ้นมา

4. Time management เป็นเรื่อง Sense of Urgency

5. Corporate Culture ต้องเน้นมาก ๆ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ต้องสร้างแบรนด์

มีความคิดเร่งด่วนต้องวิ่งทำงาน ให้สมมุติว่าถ้าเป็น CEO แล้วเป็น Town Hall ของการเคหะฯ จะส่ง Message อะไรที่ทำให้ทันสมัย

ดร.สร้อยสุคนธ์ นิยมวานิช

เรื่องสื่อเป็นพลังที่สำคัญ สิ่งที่ Advance ไปคือจาก Internet ไปสู่ Intranet จะดึงเอา Excellent คน ไปสร้าง Branding และสื่อสารภายนอกให้เข้าใจซึ่งกันและกัน ต้องพัฒนาตัวเองอย่างไร แล้วเรา Branding อย่างนี้ไปแก้ไข Solution

พลังของการสื่อสารต้องมี Strategy แล้วต้องตรงประเด็น ความจริง คือความจริง ตัดความไม่ถูกต้องออก แล้วไปสู่ Relevance แล้วนำไปแก้ปัญหาในองค์กรได้

ดร.พยัต วุฒิรงค์

การบริหารธุรกิจในองค์กรในโลกยุคใหม่

กรณีศึกษาเรื่องนวัตกรรม

1. ทั่วโลกจะบอกว่านวัตกรรมเป็นมากกว่าสินค้าและบริการแล้ว แต่นวัตกรรมคือทุกอย่าง การจัดการที่ดี คนที่ดี วิธีการตลาดที่ดีก็เป็นนวัตกรรม ทุกอย่างมีนวัตกรรมหมด วิธีการตลาดที่ใหม่ที่สุดในโลก

2. นวัตกรรมให้ดีต้องมีความร่วมมือกับคนข้างนอก วันแรกที่เข้างานอย่างไร วิธีการที่เร็วขึ้นคือเปิดให้คนคิด เช่นเรื่องระบบที่จอดรถ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แล้วเราก็สนับสนุนบางส่วน

3. ให้คนอื่นคิดว่าอยากทำอะไรให้การเคหะฯ ดีกว่านั่งคิดเองเพราะคิดยากมาก แล้วเรามาหาวิธีให้เป็นไปตามนั้น

4. นวัตกรรมต้องเริ่มจากระดับ Top เสมอ เพราะไม่สามารถบอกให้ระดับล่างไปคิดได้ ต้องเริ่มจากระดับบนหาวิธี

แนวคิดที่เป็นประโยชน์ขององค์กรจากข้อคิดเห็นของว่าที่ร้อยตรีจีรวัฒน์ เยาวนิช ที่มีความสำคัญสำหรับองค์กร

เครื่องมือในการสร้าง Innovation

เราจะมีวิธีการใดที่สร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร

1.กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

1) ต้องเข้าใจลูกค้า อะไรคือ Pain Gain

2) ตีโจทย์ สิ่งที่ทำให้เป็นไปตามที่ต้องการ

3) ระดมความคิด

4) สร้างต้นแบบ

5) ทดสอบ Testing

การคิดไอเดียให้เน้นที่ลูกค้าหรือคน

ทำไมการคิดนวัตกรรมต้องเป็นโมเดลของ มหาวิทยาลัย Stanford เนื่องจากอยู่ที่ Silicon Valley นักศึกษาเอาไอเดียที่มาใช้อยู่ที่นี่

1. Empathize เข้าใจลูกค้า

- การนำใจเขามาใส่ใจเรา คือการเข้าหา การถามลูกค้ามีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เพราะ 1) ลูกค้าอาจไม่บอกความจริงกับเรา 2) ลูกค้าไม่รู้ว่าต้องการอะไร จนกว่าเราจะโชว์สิ่งนั้นให้พวกเขาเห็น

วิธีการคือ

1. สังเกต โดยการคลุกคลี เช่น

- เผ่าเมาคลี กินเหมือนเผ่านั้น

- ให้พยาบาล NHS สวมชุดอ้วนแล้วลองขึ้นเครื่อง

- ยกทรงผู้หญิง ผู้ชายรู้ประโยชน์ของผู้หญิงหน้าอกใหญ่ แต่ไม่รู้ว่าโทษของผู้หญิงหน้าอกใหญ่ เป็นอย่างไร ให้พนักงานสวมตัวถ่วงน้ำหนัก 1-1.5 กก.

2. Define ตีโจทย์

อะไรคือประโยชน์ที่ลูกค้าอยากได้ ต้องคำนึงถึงโจทย์ขององค์กรว่าเป็นอย่างไร

- เป้าหมายขององค์กร

- กลยุทธ์ขององค์กร

- จุดแข็งขององค์กร

- ปัญหาขององค์กร

- ปัญหาของลูกค้า

3. Ideate ระดมความคิด

เราสามารถใช้ Syringe ทำอะไรได้บ้าง ?

การคิดไอเดียบางอย่างให้พูดออกมามาก ๆ ว่ามีคุณภาพหรือไม่ อย่าเพิ่งไปตัดสินไอเดียนั้น ให้เขาคิดออกมาก่อน เพราะยังวัดไม่ได้ว่ามีคุณภาพหรือไม่

สิ่งที่บอกได้ว่าไอเดียดีหรือไม่อยู่ที่ลูกค้า

4. Prototype สร้างต้นแบบ

ต้นแบบจะเป็น Health Land จะเป็นกระดาษ เป็นต้นแบบเริ่มต้นก่อน แล้วถ้าไอเดียที่เราคิดเป็นวิธีการใหม่ ๆ

สิ่งที่ทดลองคือ Role Play ให้ลูกค้าเข้ามาลองใช้บริการ มีติดกล้อง ดูมุมมองจากลูกค้าและต้นแบบ

5. Test ทดสอบ

การทดสอบดูจาก

- ลูกค้าอยากได้ไหม

- ทำได้จริงไหม

- สร้างกำไรได้ไหม