ความเห็น 3073284

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ปรีดา สุขสุมิตร
IP: xxx.158.165.20
เขียนเมื่อ 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่อง วิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการบริหารธรุกิจ โดย ดร. พยัต วุฒิรงค์ ผอ. สถาบันพัฒนานวัตกรรมแห่งเอเชีย

การบริหารธรุกิจในองค์กรในโลกยุคใหม่ สิ่งที่พบ

1. โลกได้ย้ายจากตะวันตกมาตะวันออกมากขึ้น

2. ธรุกิจจากใหญ่จะลดลงมาขนาดเล็กลง เกิดจากแตกเป็น start up มากขึ้น โดยองค์กรเล็กแต่เติบโตสูงกำหนดเป้าหมายโตเป็นเท่าตัว เช่น What's App มีคน 55 คน แต่ทำรายได้ถึง 3-4 แสนล้านบาทต่อปี เท่ากับ SCG เป็นบริษัทที่ใหญ่และพนักงานมากแต่รายได้เท่ากัน เนื่องจากวิธีคิดและการทำธรุกิจต่างกัน

3. รูปแบบ Application ไม่ต้องมีเงิน แต่เงินจะมีคนให้เงินเอง ถ้าตอบสนอง Consumer ได้ดี

4. Mass สู่ Niche ปัจจุบันจะเป็น Niche คือเหมาะกับแต่ละคน ไม่ใช่ทุกคนได้เหมือนกันหมด แต่ละคนมีอะไรที่ต้องการเหมือนกันหมด ในอนาคตไม่ใช่ทำแล้วทุกคนได้เหมือนกันหมด แต่จะเหมาะสมกับแต่ละคน เช่น ยาสีฟันสำหรับคนเสียวฟัน

และได้ข้อคิดว่า ในอนาคตธรุกิจไม่ต้องขายเยอะแต่เอา Value ให้เยอะ อะไรที่ทำให้เกิดมูลค่าหรือเพิ่มมูลค่าได้ ทำ เช่น ทำ Package ให้เจ๋งขึ้น หรือคนจะมาจากต่างประเทศและต้องมาจตุจักรต้องให้มี Landmake Share จะทำให้คนมาเดินมากขึ้น

ส่วน ว่าที่ร้อยตรีจีรวัฒน์ เยาวนิช บรรยายเรื่อง เครื่องมือในการสร้าง Innovation คืออะไรและมีรูปแบบอย่างไร

นวัตกรรม คือ

1. สิ่งใหม่ๆแต่ไม่จำเป็นต้องใหม่หมด สามารถหยิบยืมจากที่อื่นได้

2. เพิ่มมูลค่าและคุณค่า

3. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น พลิกโฉม

ตัวอย่าง เช่น ชูชิ ได้ไอเดียมาจากสายพานกระเป๋า

โครงการแก้มลิง มาจากลิง

วิธีการไดที่สร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

1. ต้องเข้าใจลูกค้า อะไรคือ pain ของลูกค้า - สังเกตุโดยการคลุกคลี

2. ตีโจทย์ สิ่งที่ทำให้เป็นไปตามที่ต้องการ - อะไรคือประโยชน์ที่ลูกค้าอยากได้

3. ระดมความคิด - ให้พูดออกมามากๆว่ามีคุณภาพหรือไม่อย่าเพิ่งไปตัดสินไอเดียนั้นให้คิดออกมาก่อนเพราะสิ่งที่บอกได้ว่าไอเดียดีหรือไม่อยู่ที่ลูกค้า

4. สร้างต้นแบบ - ต้นแบบจะเป็น Health Land จะขึ้นกระดาษก่อนถ้าไอเดียที่เราคิดเป็นวิธีการใหม่ๆสิ่งที่ทดลองคือ Role Play ให้ลูกค้ามาลองใช้บริการ มีติดกล้อง ดูมุมมองจากลูกค้าและต้นแบบ

5. ทดสอบ Testing - ดูว่าลูค้าอยากได้ไหม, ทำได้จริงไหม, สร้างกำไรได้ไหม

จากเนื้อหาและตัวอย่างทำให้มีไอเดียใหม่ๆในการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆได้ต่อไป