ความเห็น 3073259

ใจเชื่อมใจ คนเห็นคน (เฟส ๔) : เวทีผู้เหนี่ยวนำภูมิภาค ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เขียนเมื่อ 

เพียงแวะมาส่งยิ้มก็ยินดีนะคะ อ.วิชญ์ ขอบคุณมากค่ะ