ความเห็น 3073245

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ปรีดา สุขสุมิตร
IP: xxx.158.166.69
เขียนเมื่อ 

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการเคหะ(ด้านการตลาด/การเงิน/วัฒนธรรมองค์กร/การบริการ)โดย ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ได้ให้มุมมองในประเด็นความท้าทาย หลายเรื่อง

1. บริษัทขนาดใหญ่ของเอกชนลงมาเล่นตลาด กลางถึงล่าง ของกลุ่มลูกค้าเดียวกันของการเคหะ

2. พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาอยู่อาศัยตามชานเมืองมากขึ้น(คอนโด)

3. คอนโดตามแนวรถไฟฟ้า

4. ตลาดกลุ่ม CLMV ทำให้การเคหะต้องกลับมาคิดว่าจะทำอะไร ให้ทันความต้องการของตลาด และ ผลิตProduct ใหม่ๆ เช่น อาคารเช่า บ้านผู้สูงอายุ แรงงานต่างด้าว คนต่างจังหวัด (ที่อยู่อาศัยตามชานเมือง) เศรษฐกิจพิเศษ หรือคอนโดตามแนวรถไฟฟ้า รองรับกลุ่มคนทำงาน เพื่อทำให้เกิด S - CURVE ตัวใหม่ของการเคหะ

ส่วน ศ.ภิชานไกรฤทธ์ บุณยเกียรติ

ได้ให้ข้อคิด ในการประสานแม่น้ำทั้ง 5 ของภาครัฐ ในการขจัดบัญหาและอุปสรรค ต่างๆ ให้ โดยอาจารย์ฝากให้การเคหะกลับไปคิด HOT Issues หรือเรียกว่า คานงัด ต้องการให้รัฐวิสาหกิจแนวใหม่รอดหมด ในการทีเป็นองค์กร ที่มี สินทรัพย์ ที่ดิน มีความรู้ ความชำนาญประสบการณ์ยาวนาน รวมถึง Creative 4.0 ที่การเคหะมี ถ้าจะปฎิรูปหรือ Reform ทั้งหมด

จะทำอย่างไร