ความเห็น 3073155

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ดารณี อินสว่าง
IP: xxx.68.146.18
เขียนเมื่อ 

วันที่ 15มีนาคม2560 วิเคราะห์ประเด็นท้าทายของการเคหะ ประเด็นท้าทาย บริษัทมหาชนขนาดใหญ่หันมาสร้างที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงระล่างซึ่งเป็นกบุ่มลูกค้าเดียวกับ กคช ลักษณเป็นคอนโด ราคาถูกอยู่บริเวณชานเมืองเอกชนค่อนข้างได้เปรียบมากกว่า กคช เนื่องจากเอกชนมีอิสระเรื่องการลงทุน และกฎหมายต่างๆ