ความเห็น 3073066

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

นายชูศักดิ์ ศรีผดุงเจริญ
IP: xxx.158.167.40
เขียนเมื่อ 

ประเด็นความท้าทาย

วันที่15 มีค.60

ผมว่าการท้าท้ายเป็นสิ่งดีทำห้เราสามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆได้ตามที่อาจารย์กล่าวไว้

1. บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ลงมาเล่นตลาดกลางถึงล่างกลุ่มลูกค้าเดียวกับการเคหะแห่งชาติ

สิ่งที่พบคือบทบาทของรัฐวิสาหกิจอย่างการเคหะฯ ได้ถูกท้าทาย เนื่องจาก จากเดิมภาคเอกชนที่เคยเล่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาดระดับกลางถึงระดับบน แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีหลายภาคเอกชนที่ได้ลงมาเล่นในตลาด

ระดับกลางถึงระดับล่างซึ่งเรากำลังเผชิญอยู่เพียงแต่ว่าเข้าก็ยังไม่สามารถลงมาที่ระดับค่อนข้างต่ำได้เนื่องจากคนกลุ่มนี้ยังจำเป็นที่จะต้องให้ การเคหะแห่งชาติช่วยเหลือ

วันที่ 16 มีค.60

การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยดร.ทายาท ศรีปลั่ง

ขอบอกว่าเห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์กล่าวคือ

  • การสร้าง Brand องค์กร
  • Mindfulness

กคช.ควรดำเนินการอย่างรวดเร็วเนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจทุกชนิดโดยเฉพาะ Brandมันเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคนึงถึงและระลึกได้ว่ารูปร่างหน้าตราของสินค้าคืออะไรการสร้าง Brand ต้องเริ่มจากภายในองค์กร Brand ที่ประสบความสําเร็จจะต้องเริ่มต้นสร้างมาจากภายในองค์กร (Internal Culture) อันนี้จริงอย่างยิ่งถ้าพนักงาน

ทุกคน ไม่แสดงให้เห็นสัญลักษ์ที่เป็นเนื้อแท้โดยทำตัวเป็น Brand Ambassadorและพนักงานจะต้องมีความเขารู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนด์ของตัวเองและทิศทางที่กําลังเดินไปอย่างถ่องแท้เสียก่อน Brand ถึงจะเกิด”

- การวางแผนอัตรากำลังคนอันนี้ก็สำคัญควรมีให้เหมาะสมกับธุรกิจไม่มากหรือน้อยเกินไป

วันที่18มีคม60

การบริหารธุรกิจในองค์กรในโลกยุคใหม่

โลกปัจจุบันย้ายจากด้านเห็นด้วยครับธุรกิจมีขนาดเล็กลงความต้องการสินค้าต้องรู้ว่าผู้บริดโภคต้องการอะไร Niche คือเหมาะกับแต่ละคน คือไม่ใช่ทุกคนได้เหมือนกันหมด แต่ละคนมีอะไรที่ต้องการเหมือนกันหมดจริงครับ1. โลกย้ายจากตะวันตกมาตะวันออกมาขึ้น

2. ปัจจุบันย้ายมาเป็น Tech Start Up คือองค์กรเล็กมากแต่เติบโตสูง หมายถึงปีหน้าจะโตกว่าปีนี้กี่เท่า

นวัตกรรมเป็นมากกว่าสินค้าและบริการแล้ว แต่นวัตกรรมคือทุกอย่าง การจัดการที่ดี คนที่ดี วิธีการตลาดที่ดีก็เป็นนวัตกรรม ทุกอย่างมีนวัตกรรมหมด วิธีการตลาดที่ใหม่ที่สุดในโลก และ นวัตกรรมให้ดีต้องมีความร่วมมือกับคนข้างนอก วันแรกที่เข้างานอย่างไร วิธีการที่เร็วขึ้นคือเปิดให้คนคิด เช่นเรื่องระบบที่จอดรถ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แล้วเราก็สนับสนุนบางส่วนโดยนวัตกรรมต้องเริ่มจากระดับผู้บริหาร เสมอ เพราะไม่สามารถบอกให้ระดับล่างไปคิดได้ ต้องเริ่มจากระดับบนหาวิธี

นวัตกรรม คือ 1. สิ่งใหม่2. เพิ่มมูลค่าและคุณค่า

- แต่ไม่จำเป็นต้องใหม่หมดเลย สามารถหยิบยืมมาจากที่อื่นได้

- สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น

- พลิกโฉม

เห็นด้วยอย่างยิ่ง