ความเห็น 3073064

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

นันทพล ทองพ่วง
IP: xxx.158.167.10
เขียนเมื่อ 

วันที่ 17 มีนาคม 2560

ปัจจุบันธุรกิจคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความแตกต่างเพื่อเป็นจุดเด่น

นันทพล ทองพ่วง