ความเห็น 3073038

(75) หนึ่งวันใน HA Forum 18

เขียนเมื่อ 

หลายปีแล้วที่ไม่ได้ไปร่วมงาน HA

https://www.gotoknow.org/posts/432838