ความเห็น 3072928

ใจเชื่อมใจ คนเห็นคน (เฟส ๔) : เวทีผู้เหนี่ยวนำภูมิภาค ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณคุณครูตู้มากมายนะคะ

หัวใจเบิกบานและถึงพร้อมเช่นกันนะคะ

จึงรับ - ส่งคลื่นแห่งความรัก ความดีงาม และมิตรภาพที่สื่อถึงกัน

แล้วพบกันใหม่เมื่อใจเรามีช่วงเวลาและพื้นที่เหมาะควร

สวัสดีนะคะคุณครูจา