ความเห็น 3072927

ใจเชื่อมใจ คนเห็นคน (เฟส ๔) : เวทีผู้เหนี่ยวนำภูมิภาค ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านน้องเพชรฯ แวะมาเติมพลังบวกในใจให้กัน

เขียน ๆ ๆ ๆ ๆ เราจงเขียนต่อไป

รอ ๆ ๆ ๆ ๆ ท่านน้องรอก่อน ไม่นานเกินรอ ๕ ๕ ๕ ^_,^