ความเห็น 3072921

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

ณฐมน โชติธรรมโม
IP: xxx.68.146.12
เขียนเมื่อ 

วันที่ 2 มีนาคม 2560

การบริหารธุรกิจในยุค AEC ต้องพิจารณาและคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

1. เลือกประเทศที่จะลงทุนประเทศเดียว โดยพิจารณาถึงพื้นที่และทรัพยากรที่มากที่สุดของประเทศนั้น และพิจารณาขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2. ต้องทราบนโยบายทางด้านกฎหมายการลงทุน กฎหมายระหว่างประเทศ ของประเทศที่จะลงทุน และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า

3. ต้องทราบศักยภาพของประเทศ เช่น แรงงาน ทรัพยากร สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

4. ต้องมี connection และ partners ทางธุรกิจ

5. ไปศึกษาด้วยตนเอง และไปเป็นกลุ่มธุรกิจ

6. ทดสอบสินค้าโดยการวางขายในห้าง เพราะคนใน CLMV เสพสื่อไทย

7. ร่วม Business trip กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดงานแสดงสินค้า

8. รู้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า และทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศอื่นๆ

สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้เขา รู้เรา