ความเห็น 3072885

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” ของการเคหะแห่งชาติ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 17

กนกพร แสงแก้ว
IP: xxx.158.166.213
เขียนเมื่อ 

วันที่ 15 มีนาคม 2560

วิเคราะห์ท้าทายของการเคหะแห่งชาติ :-

การที่จะทำสิ่งท้าทาย หรือทำสิ่งใหม่ให้ลืมของเก่าก่อน เก็บแกนไว้ แต่กลับหัวปิรามิค สิ่งท้าทาย กคช. ในหลายประเด็น

-บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ลงมาเล่นตลาดที่อยู่อาศัยกลางถึงล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกับ กคช.

- พฤติกรรมผู้บริโภคหันมาอยู่คอนโดชานเมือง ...คำถามคือ กคช. มีผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดชานเมือง หรือมี land bank ดังกล่าวหรือไม่

- ความสามารถของ กคช. ในการรองรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปเป็นคอนโดตามแนวรถไฟฟ้า

-โครงการบ้านประชารัฐที่ภาคเอกชนมาทดแทนบทบทของ กคช. อย่างมีนัยยะ

- กคช. มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น กำไรลดลง มีภาระหนี้สิน

- ตลาด CLMV กคช. เตรียมตัวรองรับ ?

การประสานแม่น้ำทั้ง 5 * คณะปฏิวัติ * คณะรัฐมนตรี * สนช. * สปช. * รัฐธรรมนูญ

เป็นอีกวันที่ได้รับความรู้และเปิดประเด็น กคช. ได้ตรงมากๆ ซึ่งจะนำไปคิดต่อในทุกประเด็น โดยการจะเริ่มสื่อสารให้ได้รับทราบ และตระหนักว่า กคช. จะอยู่เฉย หรือวางยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ อยู่บนพื้นฐานเดิมๆ ไม่ได้ จะต้องพิจารณาคำนึงความเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน ที่เกิดขึ้นมากมาย และท้าทาย กคช. หากเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจจะไม่มี กคช. อันเป็นที่รักของพนักงานทุกคนต่อไป