ความเห็น 3072820

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

แต่สำคัญที่สุด เราสอนตามหลักสูตร หรือนักเรียนกันแน่ เด็กบางคน (เด็ก ม.2) เขียนสลับกันระหว่าง b กับ d อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ไม่รู้ความหมาย เช่น ผมเคยให้แบบฝึกหัด โดยให้เติม can หรือ can't ข้อหนึ่ง An elephant .............fly. เด็กส่วนใหญ่ตอบว่า can't แต่เด็กบางคนตอบ can พอผมถามว่า ประโยคนี้แปลว่าอะไร เด็กๆบอกว่าไม่รู้ แล้วอย่างนี้จะสอนตามหลักสูตรได้หรือครับ? ผมคิดว่าอะไรที่เด็กๆไม่รู้ก่อน หาคำศัพท์ง่ายๆที่เด็กๆต้องรู้ การสอนเป็นกระบวนการพัฒนาที่ยากจริงๆ แต่เราไม่สมควรท้อใช่ไหมครับ?