ความเห็น 3072793

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ถ้าไม่สอนตามหลักสูตรเขาก็ว่าไม่ทำตามแผน ไม่มีตัวมาตราฐาน..ไม่มีตัวชี้วัดตามหลักสูตร ตามแผน..พอสอนนอกหลักสูตรคิดขึ้นก็ว่าไม่ได้รับรองจาก..นักวิชาการ..