ความเห็น 3072556

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่คุณครูเงาจัดให้ ผู้เรียนได้สืบค้นเข้าไปลึก ๆ ในใจ

ยอมรับ ... แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เยียวยาตัวเองเป็น ชื่นชมค่ะ

ครูเตรียมทักษะช่วยสมานแผลใจไว้มากหน่อย สู้ ๆ ค่ะ