ความเห็น 3071877

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ยิ่งสูงยิ่มองลงมาได้ชัดเจนว่า..อะไรควรไม่ควร...เหมือนกับรัฐบาลที่ขึ้นสูง..