ความเห็น 3071560

(บันทึก)...ป่า..ช้า...ไม้..งาม...ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ทำไม. ป่า...ช้า...ไม้งาม. "ดู...!!!ุ. เงาไม้....ในน้ำ กันซิ..".....เงาไม้ริม ฝั่งชล..สวยแจ่ม...