ความเห็น 3071479

(บันทึก)...ป่า..ช้า...ไม้..งาม...ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ป่า..ไม้..งาม..ยามมีน้ำ...