ความเห็น 3071345

ตักบาตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม : อีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้เรื่องจิตอาสา

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ

ดร. เมธา หริมเทพาธิป


ตอนนี้มองข้ามไปเรื่องการจัดกิจกรรมเยียวยาผู้ประสบภัยฯ แล้วครับ รอเครือข่ายจากภาคใต้ยืนยันสถานที่และเวลามาเท่านั้นเอง ครับ