ความเห็น 3071344

ตักบาตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม : อีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้เรื่องจิตอาสา

เขียนเมื่อ 

ครับ

เพชรน้ำหนึ่ง


ส่วนหนึ่งคือผมติดราชการต่อเนื่องและยาวเหยียดเลยครับ

และส่วนหนึ่งก็คิดว่าจะใช้สถานการณ์นี้ในการเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้ลงมือคิดและทำด้วยตนเอง แล้วเราก็เฝ้ามองเป็นระยะๆ และเลือกที่จะคลี่คลายเฉพาะเรื่องที่คิดว่าเขายังทำกันไม่ได้ เท่านั้นเอง