ความเห็น 3071340

แม่ดอกทองกวาว & ภาพข่าวเล่าเรื่องสุขภาพช่องปากวัยรุ่น

เขียนเมื่อ 

ผมปลูกไว้ติดกับชานบ้านเลยครับ
ทันทีดอกจานเริ่มจะบาน ผมรู้สึกได้ว่าโรงเรียนจะปิดเทอม ลมร้อนกำลังจะมา....
มหกรรมในท้องทุ่งหลากรสชาติของหน้าแล้งกำลังย่างกรายมาให้เรียนรู้ตามหัวไร่ปลายนา

อารมณ์ประมาณนั้นเลยครับ