ความเห็น 3071126

(43) ทะเลคลื่นในดวงจิต

เขียนเมื่อ 

ความสงบ เป็นความสุข