ความเห็น 3071030

บุญ คืออะไรแน่ ทำไมคนไทยโบราณชอบชื่อบุญ

เขียนเมื่อ 

ทำบุญ แล้วอธิษฐาน เป็นสิ่งที่คนไทยชอบ