ความเห็น 3070641

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

ดอกไม้มันร่วงลงดิน เพราะใบไม้มันไร้ประโยชน์ต่อต้นไม้แล้ว ต้นไม้ก็ช่างใจร้ายทิ้งมันลงมาเพียงเพราะมันทำงานให้ไม่ได้แล้ว

ครูสอนว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน เมื่อใดทำงานให้ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าไร้คุณค่า

เกษียณแล้วไร้คนสนใจ เคยมีคนยกกระเช้าดอกไม้ ของขวัญติดไม้ติดมือในวันเกิดก็กลับกลายหายสิ้น เพียงเพราะคำว่าเกษียณ

พ่อแม่ท่านทำงานหาเลี้ยงลูกไม่ได้แล้ว ท่านก็หมดคุณค่าแล้วใช่ไหม

อนิจจา ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงหรือ?

___แวะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับท่านอาจารย์___